Práškové lakování – komaxitování

Principem práškového lakování je nanesení práškového plastu (částice o velikostí od 10 do 500 µm) na kovový díl, jenž se poté roztaví v peci a spojením vytvoří souvislý povlak. K roztavení dochází při teplotách okolo 180-200 °C a čase okolo 15 min. Vše záleží na typu barvy. ​ 
Prášek obsahuje pryskyřice, pigment, případně tvrdidla, aditiva a další. Vytváří tak suchou práškovou konzistenci. Aby se dosáhlo lepší antikorozní ochrany, jsou povlaky kombinovány s anorganickými nekovovými povlaky, např. fosfátování. Fosfátování současně zvyšuje přilnavost povlaku ke kovovému podkladu.

Prášek se aplikuje na díly pomocí stlačeného vzduchu, který po smísení s tímto práškem vytváří tzv. "tekutou směs". Aby se prášek na díly uchytil a nespadl z dílů do doby, než dojde k vytvrzení v peci, je mu dodána elektrostatická energie = je nabíjen. Elektrostatická energie využívá fyzikálního jevu, že se opačně nabité částice přitahují. To způsobuje přitahování práškových částic ke stříkanému dílci a následné jeho ulpění na povrchu dílce.